fbpx

I-b

Odjeljenje : Ib                                                                                                  Razrednica: Destanović Zubejda

Redni broj Prezime i ime učenika
1.       Balihodžić Rijad
2.       Bešir Mustafa
3.       Ćepalo Kenan
4.       Čepalo Muhamed
5.       Ćurić Zenadin
6.       Ćurić Anel
7.       Dževahirić Ubejd
8.       Dervišić  Ajna
9.       Halilović Edis
10.    Halilović Vernes
11.    Karadža Ajdin
12.    Kico Edina
13.    Kico Naida
14.    Kovačević Lejla
15.    Lisić Seadeta
16.    Musić Erna
17.    Palačkić Hamza
18.    Sarajlić Adin
19.    Selimović Ensar
20.    Smajić Arman
21.    Šić Almedin
22.    Ugarak Muhamed

Zanimanje: Tehničar drumskog saobraćaja