fbpx

Smjerovi

U Srednjoj stručnoj školi zastupljene su:

 • Mašinska stručna škola
 • Elektrotehnička stručna škola
 • Saobraćajna stručna škola
 • Saobraćajna tehnička škola
 • Trgovinska stručna škola

Mašinska stručna škola  ima veoma širok spektar  zanimanja: plinski i vodoinstalater, instalater centralnog grijanja, automehaničar,  autolimar, limar, zavarivač, bravar, mašinbravar, metalostrugar, metaloglodač, metalobrusač,alatničar i operater na CNC mašinama. Sam proces obrazovanja odvija se u školskim učionicama i radionicama, a sastoji se od praktičnog i teorijslog dijela nastave. Praktična nastava se vrlo stručno izvodi u specijalizovanim radionicama u saradnji sa privrednim, društvenim i obrtničkim radnjama u gradu i okruženju, kako bi učenici po završetku školovanja mogli  obavljati svoju djelatnost.

Novo zanimanje! Operater na CNC mašinama  Razvojem nauke i tehnike dosadašnje klasične, univerzalne mašine se zamjenjuju sa novim modernijim i efikasnijim CNC mašinama. Operater radi na CNC mašinama koristeći znanje iz programiranja, tehničkog crtanja, materijala tehnologije obrade, obrade rezanjem, deformacijom, zavarivanjem, površinske zaštite i sl.

    Operater na CNC mašinama radi koristeći znanje iz informatike, programiranja, tehničkog crtanja, konstruisanja, materijala, tehnologije obrade, obrade rezanjem, deformacijom, zavarivanjem, površinske zaštite i sl.

Operater na CNC mašinama može da radi na svim alatnim mašina, mašinama za obradu i preradu koje su kompjuterski podržane, bez obzira na granu industrije.

Obilazak naših učenika (Operateri na CNC mašinama) u Binas

Plinski i vodoinstalater, instalater centralnog grijanja, obavlja sljedeće poslove:

 1. Postavljaju, kontrolišu i održavaju instalacije
 2. Izvode zavarivanje, lomljenje i narezivanje cijevi
 3. Savijaju i režu cijevi
 4. Rade rutinske kontrole instalacije
 5. Postavljaju sve uređaje koji se odnosse na instalacije
 6. Koriste razne vrste alata, najčešće brusilice, bušilice, kliješta, ključeve, aparate za varenje, prese za spajanje
 7. Rade i drugeposlove koji su u vezi sa instalacijom
Praksa Plinskih i vodoinstalatera u školi

Automehaničar, održava motorna vozila, demontira, montira i ispituje dijelove motornih vozila, popravlja i mijenja sklopove i dijelove sistema na motornim vozilima, utvrđuje i otklanja kvarove na vozilima.

Za sva ova zanimanja učenik treba zadovoljiti sljedeće kriterije:

 • Da nema smetnji sa vidom i sluhom
 • Raspoznaja boje
 • Nema straha od visine
 • Nema problema sa respiratornim alergijama
 • Nije alergičan na ulja i masti
 • Psihički stabilan
 • Nema težih oštećenja ruku i kičme

Elektrotenička stručna škola sastoji se od zanimanja elektroistalater i elektromehaničar

Elektroinstalater obavlja sljedeće poslove:

 • Vrši izvođenje, održavanje i montiranje svih vrsta instalacija:

Elektroenergetski; telekomunikacioni ( telefon, interfon);  signalni (alarmni sistem,, video nadzor) u stambenim, industrijskim i ugostiteljskim objektima, sa tendencijom širenja izučavanju savremeni EIB instalacija  „ PAMETNE-INTELIGENTNE  KUĆE „,  koje  će u skoroj budućnosti zamijeniti tradicionalne električne instalacije i tako životni prostor čovjeka učiniti udobnijim za život.

 • Stavlja u pogon postrojenja za raspodjelu električne energije,  uzemljenje i gromobrane, te postrojenja za izjednačavanje potencijala, rasvjetna trošila i rezervni izvor električne energije.
Praksa u školi

Elektromehaničar obavlja sljedeće poslove:

 • Bave se održavanjem i servisiranjem svih električnih uređaja u domaćinstvu ( električni štednjaci; rashladni sistemi-frižideri; klima uređaji; mašine za veš i posuđe; te aparati za kafu itd.
 • Vrše proučavanja i otklanjanje grešaka na na električnim uređajima vozila.
 • U industriji rade na sastavljanju niskonaponskih razvodnih uređaja.

Sve što naši učenici nauće kroz teorijsku nastavu primjenjuju to praktično u specijalizovanim radionicama. Naši učenici su poznati majstori svog zanata u našem gradu, a i šire. Dobar majstor uvijek može naći posao koji je dobro plaćen.

Saobraćajna škola sastoji se od Tehničara drumskog saobraćaja (IV) i Vozača motornih vozila (III)

Tehničar drumskog saobraćaja ( IV ) godina

U toku školovanja učenici izučavaju stručne predmete za zvanje i zanimanje kao što su :

 • Bezbjednost drumskog saobraćaja
 • Tehnika vožnje
 • Organizacija prevoza robe i putnika
 • Robnotransportne manipulacije
 • Međunarodni transport robe
 • Ekonomika i organizacija prevoza, itd.

Stiču stručne kvalifikacije za :

 • Planiranje , priprema, organizacija i kontrola rada voznog parka
 • Izrada planova, servisiranja i opravki voznog  parka
 • Vodi evidenciju i dokumentaciju za vozni park, vozno osoblje i putnike
 • Pračenje realizacije planiranog  obima prevoza
 • Planiranje postavljanja saobraćajne signalizacije i o istoj vodi evidenciju
 • Planiranje i snimanje saobraćajnih tokova i protoka putnika
 • Planiranje korištenje parking mjesta
 • Obavlja poslove pripreme robe za transport
 • Poznavanje osnovnih roba u transportu
 • Poznavanje najsavremenijih metoda transporta
 • Poznavanje informacionih sistema…

Mogućnost zaposlenja u saobraćajnim firmam, policiji, turističkim agencijama, taksi službama i sl.

Mogućnost nastavka školovanja na tehničkim i društvenim fakultetima i policijskoj akademiji.

Saobraćajna stručna škola,  u okviru ove škole i struke obrazuju se vozači motornih vozila. Za ovo zanimanje prijavi se veliki broj učenika, veći od broja koji se prima. Interesovanje je veliko. U toku školovanja osim općeobrazovnih predmeta učenici imaju i niz stručnih predmeta. U skladu obrazovanja za učenike su polaganje vozačkog ispita kategorije „ B „ i podkategorije „C1“. Krajnji cilj je osposobljavanje učenika za upravljanje motornim vozilima, poslovima vezanim zaprijevoz robe i putnika, način organizovanja vlastitog obrta i sl.           

Trgovinska stručna škola obrazuje prodavače.Obrazovanjem u trgovinskoj stručnoj školi učenici se osposobljavaju da stečena znanja mogu primijenuti u radu sa robom , ako će raditi posao prodavača ili napraviti vlastitu organizaciju malog biznisa. Praktičnu nastavu učenici obavljaju u maloprodajnim prodavnicama , robnim kućama i trgovačkim centrima. Dobar i stručno osposobljen prodavač u stanju je prodati robu kupcu i kad kupac nije zainteresovan za kupovinu. Poželjne osobine svakog potrošaća :

 • Sposobnost lahkog usmenog komuniciranja
 • Upornost, predanost i takmičarski duh
 • Strpljenje
 • Ljubaznost sa potrošačima
 • Kultura ponašanja