fbpx

Srednja stručna škola Bugojno

Broj: 0111-263/23

Datum: 26.04.2023.godine

Na osnovu Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i ekskurzija te drugih  odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, komisija za provođenje javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude objavljuje:

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za organizaciju
višednevne školske ekskurzije

Pozivamo sve zainteresovane ponuđače da na osnovu priloženog obrasca dostave svoju ponudu za organizovanje ekskurzije u školskoj 2023./2024. godini, najkasnije do 06.05.2023. godine do 12:00 sati, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Srednja stručna škola Bugojno, ulica Ciglane II bb, 70 230 Bugojno.

Ponude koje su nepotpune kao i ponude dostavljene nakon isteka  roka za dostavu neće se uzimati u obzir. Javno otvaranje ponuda biti će obavljeno 10.05.2023. godine u 09:00 sati u prostorijama škole.

Predsjednik komisije:
Zubejda Destanović, prof.

Ekskurzija - Javi poziv

By admin