fbpx

Sekcije

ŠKOLSKE SEKCIJE 2019./2020. GODINE

VODITELJ SEKCIJE NAZIV SEKCIJE
Abdulah Serezlija Sportske sekcije ( košarka za učenike, odbojka za učenice i učenike, mali nogomet za učenike)
Namir Haračić Demokratija i ljudska prava Civitas „Projekt građanin“
Mahmud Al-Zawahreh Humanitarna sekcija
Rašid Tihak Karate
Nihad Ajkunić Šahovska
Senad Palalić Zavarivačka
Ahmet Alibegović Eko
Suvada Zahirović Novinarska, recitatorska i dramska
Aida Karadža Recitatorska
Osman Trapo Historijsko planinarska
Mahmud Al-Zawahreh Humanitarni rad
Almir Čehaja Nogometna
Dina Tica Ocuvanje zdrave ekološke sredine i zelenila
Amer Kurić Saobraćajna
Zubejda Destanović Saobraćajna
Husein Alić Strijeljačka
Nahid Crnica Nogometna sekcija za djevojčice