fbpx

Profesori

Profesori angažovani u nastavnom procesu u školskoj 2019/2020. godini:

Bosanski jezik i književnost:

 1. Suvada Zahirović
 2. Sanela Topčić
 3. Džemila  Alispahić – Brčić

Engleski jezik:

 1. Nihad Ajkunić
 2. Amra Tukar
 3. Elvira Vrebo

Njemački jezik:

 1. Dževad Abazović
 2. Merima Honić

Tjelesni i zdravstveni odgoj:

 1. Abdulah Serezlija
 2. Almir Čehaja

Historija:

 1. Osman Trapo

Matematika:

 1. Imsala Bašić
 2. Alma Ždralović
 3. Ilhana Petrović
 4. Admira Peco

Fizika:

 1. Almir Bečirović

Hemija:

 1. Edina Ljubuškić

Informatika:

 1. Rašid Tihak
 2. Erdin Tihak

Mašinska grupa predmeta:

 1. Hajrudin Sijamija
 2. Enver Hadžiahmetović
 3. Husein Alić
 4. Rašid Tihak
 5. Zoran Kosterović
 6. Erdin Tihak

Saobraćajna grupa predmeta:

 1. Zubejda Destanović
 2. Amer Kurić
 3. Amel Jusufbegović
 4. Amila Duraković
 5. Irfan Zec

Elektrotehnička grupa predmeta:

 1. Ibrahim Velagić
 2. Alma Bašić – Bečirović

Ekonomska grupa predmeta:

 1. Nahid Crnica

Biologija:

 1. Aida Burko

Geografija:

 1. Edin Huskić

Demokratija:

 1. Namir Haračić

Sociologija:

 1. Suad Velagić

Vjeronauka:

 1. Mahmud Al-ZAwahreh
 2. Dražen Livajušić

Praktična nastava:

 1. Hadžo Bašić
 2. Senad Palalić
 3. Ragib Halilović
 4. Adnan Tataraga