fbpx

Profesori

Profesori angažovani u nastavnom procesu u školskoj 2019/2020. godini:

Bosanski jezik i književnost:

 1. Suvada Zahirović
 2. Indira Kaniža-Ždralović
 3. Elna Jusufbašić  

Engleski jezik:

 1. Nihad Ajkunić
 2. Amra Tukar
 3. Majda Čatić

Njemački jezik:

 1. Merima Honić
 2. Edina Duraković

Francuski jezik:

 1. Mevzudin Duranović

Tjelesni i zdravstveni odgoj:

 1. Almir Čehaja
 2. Amer Škandro
 3. Adnan Haračić

Historija:

 1. Osman Trapo

Matematika:

 1. Imsala Bašić
 2. Alma Ždralović
 3. Ilhana Petrović

Fizika:

 1. Almir Bečirović
 2. Dženan Gazić

Hemija:

 1. Edina Ljubuškić-Buljina
 2. Irma Bušatlić

Informatika:

 1. Alma Bečirović-Bašić
 2. Ahmed Kurtović

Mašinska grupa predmeta:

 1. Husein Alić
 2. Rašid Tihak
 3. Erdin Tihak
 4. Zoran Kosterović
 5. Selmir Šeremet

Saobraćajna grupa predmeta:

 1. Zubejda Destanović
 2. Amer Kurić
 3. Amel Jusufbegović
 4. Amila Duraković
 5. Irfan Zec
 6. Anida Velić
 7. Amela Hajrić-Hamzić

Elektrotehnička grupa predmeta:

 1. Ibrahim Velagić
 2. Alma Bašić – Bečirović

Ekonomska grupa predmeta:

 1. Nahid Crnica
 2. Semina Škandro
 3. Irma Bušatlić

Biologija:

 1. Almedina Husić Mehić

Geografija:

 1. Edin Huskić

Demokratija:

 1. Namir Haračić
 2. Suad Velagić

Sociologija:

 1. Suad Velagić

Psihologija:

 1. Senaida Šijak

Vjeronauka:

 1. Mahmud Al-ZAwahreh
 2. Dražen Livajušić

Praktična nastava:

 1. Hadžo Bašić
 2. Senad Palalić
 3. Ragib Halilović
 4. Adnan Tataraga