fbpx

Srednja stručna škola Bugojno

Broj: 0111-498/22

Datum: 22.06.2022.godine

Na osnovu Pravilnika o organizovanju i izvođenju školskih izleta i ekskurzija te drugih  odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole, komisija za provođenje javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude objavljuje:

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za organizaciju
višednevne školske ekskurzije

Pozivamo sve zainteresovane ponuđače da na osnovu priloženog obrasca dostave svoju ponudu za organizovanje ekskurzije u školskoj 2022./2023. godini, najkasnije do 30.06.2022. godine do 12:00 sati, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude na adresu: Srednja stručna škola Bugojno, ulica Ciglane II bb, 70 230 Bugojno.

Ponude koje su nepotpune kao i ponude dostavljene nakon isteka  roka za dostavu neće se uzimati u obzir. Javno otvaranje ponuda biti će obavljeno 04.07.2022. godine u 09:00 sati u prostorijama škole.

Predsjednik komisije:
Amer Kurić, prof.

Napomena:

Pristigle ponude trebaju sadržavati i u cijenu uključivati:

  1. a) ispisivanje cijene/ponude za jednog učenika-plaća roditelj,
  2. b) prijevoz sudionika isključivo prijevoznim sredstvima koji udovoljavaju propisima,
  3. c) osiguranje odgovornosti i jamčevine,
  4. d) licenciranoga turističkog pratitelja za svaku grupu od 15 do 75 putnika,
  5. e) važeće propise vezane uz turističku djelatnost,
  6. f) dostaviti ponude razrađene po traženim tačkama,
  7. g) nakon odabrane ponude primijenit će se članak 28. Pravilnika o izletima i ekskurzijama, 
  8. h) obrazac poziva obavezno dostaviti na tri adrese putničkih agencija,

U obzir će se uzimati ponude zaprimljene u poštanskome uredu do navedenoga roka i uz iskazane cijene tražene po stavkama.                                                       

 

 

 

By admin