fbpx

II-c

Odjeljenje : IIc                                                                                               Razrednik:Mahmud Al-Zawahreh

Redni broj Prezime i ime učenika
1.       Adžem Jasmin
2.       Adžemović Vildana
3.       Aganović Sajra
4.       Alić Erna
5.       Beganović Eldin
6.       Budimir Marija
7.       Cetin Ajla
8.       Cetin Muhamed
9.       Dadić Laura
10.    Đopa Denisa
11.    Đurić Ana
12.    Halilović Đani
13.    Kero Dženana
14.    Malkoč Mukebir
15.    Malkoč Murisa
16.    Medilović Ermina
17.    Mekić Senad
18.    Novalić Mirnesa
19.    Nurkić Emrah
20.    Sadiković Adna
21.    Ugarak Mersad
22.    Vileš Zajko
23.    Zjakić Amina

Zanimanje: Tehničar drumskog saobraćaja