fbpx

II-c

Odjeljenje : IIc                                                                                               Razrednik:Mahmud Al-Zawahreh

Redni broj Prezime i ime učenika
1.       Adžem Jasmin
2.       Adžemović Vildana
3.       Aganović Sajra
4.       Alić Erna
5.       Beganović Eldin
6.       Cetin Ajla
7.       Cetin Muhamed
8.       Dadić Laura
9.       Đopa Denisa
10.    Đurić Ana
11.    Halilović Đani
12.    Kero Dženana
13.    Malkoč Mukebir
14.    Malkoč Murisa
15.    Medilović Ermina
16.    Mekić Senad
17.    Novalić Mirnesa
18.    Nurkić Emrah
19.    Sadiković Adna
20.    Tutariš Nermin
21.    Ugarak Mersada
22.    Vidimlič Reško
23.    Vileš Zajko
24.    Zjakić Amina

Zanimanje: Tehničar drumskog saobraćaja