fbpx

II-b

Odjeljenje : IIb                                                                                                     Razrednica:Duraković Amila

Redni broj Prezime i ime učenika
1.       Agić Sabiha
2.       Alibegović Amir
3.       Bašić Merdijana
4.       Began Almedina
5.       Hačimić Medina
6.       Hadžić Adis
7.       Hadžić Amila
8.       Huseinbegović Alma
9.       Jusić Nedim
10.    Jusufija Seada
11.    Kaniža Sajra
12.    Kelić Nejra
13.    Kero Salih
14.    Kilim Sara
15.    Kurić Tarik
16.    Pilav Sedin
17.    Pivač Alisa
18.    Rujanac Nedim
19.    Smajić Zejna
20.    Škiljan Selvera
21.    Vinčević Aldijana
22.    Zumeri Aldina
23.    Ždralić Amina

Zanimanje: Tehničar drumskog saobraćaja