fbpx

II-b

Odjeljenje : IIb                                                                                                     Razrednica:Tica Dina

Redni broj Prezime i ime učenika
1.       Agić Sabiha
2.       Alibegović Amir
3.       Bašić Merdijana
4.       Began Almedina
5.       Dervišić Malik
6.       Hačimić Medina
7.       Hadžić Adis
8.       Hadžić Amila
9.       Huseinbegović Alma
10.    Jusić Nedim
11.    Jusufija Seada
12.    Kaniža Sajra
13.    Kelić Nejra
14.    Kero Salih
15.    Kilim Sara
16.    Kurić Tarik
17.    Pilav Sedin
18.    Pivač Alisa
19.    Rujanac Nedim
20.    Smajić Zejna
21.    Šego Asmir
22.    Škiljan Selvera
23.    Vinčević Aldijana
24.    Zumeri Aldina
25.    Ždralić Amina

Zanimanje: Tehničar drumskog saobraćaja