fbpx

I-b

Odjeljenje : Ib                                                                                                  Razrednica: Destanović Zubejda

Redni broj Prezime i ime učenika
1.       Balihodžić Rijad
2.       Bešir Amina
3.       Bešir Mustafa
4.       Bungur Ena
5.       Čepalo Kenan
6.       Čurić Anes
7.       Čurić Zenadin
8.       Ćurić Anel
9.       Halilović Edis
10.    Halilović Vernes
11.    Hopić Amir
12.    Karadža Ajdin
13.    Kico Edina
14.    Kico Naida
15.    Kovačević Lejla
16.    Palačkić Hamza
17.    Pavić Alen
18.    Pilav Armin
19.    Sarajlić Adin
20.    Selimović Ensar
21.    Smajić Arman
22.    Šić Almedin
23.    Ugarak Muhamed
24.    Ugarak Omer

Zanimanje: Tehničar drumskog saobraćaja