fbpx

I-1

Odjeljenje : I1                                                                                                       Razrednik: Sijamija Hajrudin

Redni broj Prezime i ime učenika
1.       Bačvan Osman
2.       Čurić Vedin
3.       Džekić Emrah
4.       Džekić Saudin
5.       Đelilović Almin
6.       Gazić Anel
7.       Karašin Mehemed
8.       Kukić Adin
9.       Muhić Jasmin
10.    Šumar Alen
11.    Vidović Marko
12.    Buljina Zijad
13.    Ivković Irhad
14.    Manjgafić Asmir
15.    Miloš Antonijo
16.    Tajar Edin
17.    Brzika Ilhan
18.    Čatić Selmir
19.    Hero Zinedin
20.    Sarajlić Amir
21.    Tihak Abdulah

Zanimanje: Automehaničar , PIV, operater na CNC mašini