fbpx

Historijat

Srednja stručna škola Bugojno nastala je podjelom JU Mješovite srednje škole Bugojno 1996 godine, na Srednju stručnu školu Bugojno i na Srednju tehničku školu Bugojno. Odluku o preuzimanju osnivača donijelo je prijelazno Općinsko vijeće Bugojno 07.06.1996.godine, a ustanova je verificirana od strane  Federalnog ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport 1997.godine.

Školom upravlja Upravni odbor koji broji pet članova. Za prvog direktora imenovan je gospodin Hasan Ajkunić, sadašnji Načelnik općine, koji je rukovodio školom od 1996. – 2004. godine, a poslije funkciju direktora obavljaju : prof.Rasim Lubovac (2004.-2009.) , dipl.maš.ing. Rašid Tihak (2009.-2012.) , prof.Dževad Abazović(2012.-2016.) i mr.sci.Enver Hadžiahmetović dipl.maš.ing.

Danas, funkciju direktora škole obnaša Salih Gurbeta dipl.ing.saob.